FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Človek (aristoteles)


človek ( Aristoteles)

- ZOON POLITIKON (Polit. I 2, 1253 a 7), t. j. politická čiže sociálna bytosť alebo spoločenský tvor. Jeho prirodzenou podstatou je život v štáte (29).