FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sval


sval

- musculus - efektor, orgán zabezpečujúci pohyb. Sval je schopný zmršťovať sa a naťahovať na určitý podnet. V ľudskom tele je asi 600 svalov. Hladký sval sa zmršťuje pomaly, nezávisle od vôle, pôsobením vegetatívneho nervstva. Priečne pruhovaný sval (najmä kostrový) je schopný sa rýchlo zmršťovať pôsobením mozgovomiechových nervov a je väčšinou ovládaný vôľou ( L715;693).

-------
sval>