FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Súvis


súvis

- vzájomná spojitos», zviazanos», vzájomný vz»ah, pomer, súvislos».