FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Sústava orgánová


sústava orgánová

- je integrácia (zjednotenie) viacerých orgánov v mnohobunkovom organizme, ktorá zaebezpečuje harmonickú činnos» celého organizmu. Poznáme napríklad obehovú sústavu, dýchaciu sústavu, tráviacu sústavu, vylučovaciu sústavu, kryciu sústavu, kostrovú sústavu, svalovú sústavu, nervovú sústavu, zmyslové orgány, endokrinnú sústavu, rozmnoľovaciu sústavu (cf. L335;72an.).

-------------------
sústava orgánová>