FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Sústava nervová


sústava nervová lat. systema nervosum

- je orgánová sústava, ktorá prijíma, vedie a odovzdáva podráľdenie v organizme a integruje a koordinuje činnos» ostatných sústav. Napríklad nervová sústava stavovcov a človeka pozostáva z ústrednej nervovej sústavy a periférnej nervovej sústavy.

Základnou stavebnou zloľkou nervovej sústavy je nervové tkanivo ( L335;74, L165;329).

------------------
sústava nervová>