FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Sústava dýchacia


sústava dýchacia

- systém orgánov zabezpečujúcich prísun kyslíka do organizmu a odvod oxidu uhličitého z organizmu. Dýchaciu sústavu tvoria horné (nosová dutina, nosohltan, hltan) a dolné privodné dychacie cesty (prieduąnica, prieduąky) a vlastný dychací orgán (pµúca) ( L715;172).