FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súcno (kresťanstvo)


súcno ( kresťanstvo)

- je samo pravdivé, t. j. poznateľné, pretože Boh (16), tento nekonečný inte- lekt, všetko stvoril. Boh to stvoril čírou myšlienkou. Myslenie a tvorenie sú pre tvorivého Ducha, Ducha Stvoriteľa jedno. Jeho myslenie je tvorenie. Veci existujú preto, že Duch ich stvoril svojim myslením.

Všetko súcno je myslené súcno, je myšlienkou absolutneho Boha.Pretože súcno je myšlienka Božia, všetko je jeho myšlienka, "Logos", pravda.

Ľudské myslenie je premyšľanie o súcne, premyšľanie o myšlienke, čo je bytie samo. Človek ale môže premýšľať o Logose, o zmysle bytia, pretože jeho vlastný logos, jeho vlastný rozum, logos logosu, je myšlienkou pôvodnej
myšlienky, myšlienkou tvorivého Ducha, ktorý ovláda všetko súcno ( L625;22).