FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stvorenie (kresťanstvo)


stvorenie ( kresťanstvo)

- danie, dar bytia. Aby čokoľvek trvale existovalo, treba dar bytia stále uchovávať. Preto hovoríme o stvorení na počiatku, ale aj o neustálom tvorení a uchovávaní. Správy o počiatočnom stvorení sú v biblii podané literárnou formou, ktorá pripúšťa rôzny výklad. Detaily rozprávania nie sú podstatné. Stvorenie neba a zeme znamená, že je stvorený celok skutočnosti, bytosti hmotné i duchovné. Stvorený je človek, a to nielen prvý, ale každý, čo sa netýka jeho biologického pôvodu. Človek je bytosťou duchovnou i telesnou v plnej jednote obojeho. Je otvorený pre Boha. Nie je celý bez Boha, potrebuje byť Bohom doplnený, aby dosiahol svoj cieľ ( L429;51).