FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

©truktúra jazyková


ątruktúra jazyková

- sie» vz»ahov medzi jazykovými jednotkami, spravidla v konkrétnom útvare ( L536;69-70).