FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jednotka jazyková


jednotka jazyková

- najmenší, ďalej nerozložiteľný útvar danej jazykovej roviny, napr. fonéma, morféma, veta ( L536;68).