FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štát (platon)


štát ( Platon)

- sa zakladá na deľbe práce a sociálnej nerovnosti medzi ľuďmi upravenej zákonmi. Existuje päť druhov štátu - ústav - a im zodpovedajúcich politických vzťahov:

1. aristokracia a monarchia,
2. timokracia,
3. oligarchia,
4. demokracia
a 5. tyrania.

Každá z nasledujúcich v tomto poradí je horšia.

Ideálnou politickou organizáciou spoločnosti je aristorkacia alebo
monarchia. Demokracia oproti tomu je zlo, ktoré môže ľahko prerásť do
najhoršej zo všetkých foriem vlády - do tyranie. Prílišná sloboda vedie často k anarchii a umožňuje vládu občanov nie najlepších, ale najhorších.

Štát sa delí na jednotlivé stavy:

- filozof, štátnik na čele štátu, archón, má reprezentovať chápanie a poznanie,
- strážca, fylax, má reprezentovať odvahu a statočnosť,
- remeselník, demiurgos, reprezentuje túžbu a sebadisciplínu ( L653;7-8).