FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Staroslovienčina


staroslovienčina

- slovanský kultúrny jazyk, ktorý si Konštantín a Metod zvolili pre svoje účinkovanie na Veľkej Morave. Základom staroslovienčiny bola kultivovaná reč slovanských vzdelancov, ktorý v 9. stor. žili v Solúne a na jeho okolí.

Vďaka Konštantínovi táto kulturna reč v druhej polovici 9. stor. dostala písomnú podobu. Písmo, ktorým boli pôvodne staroslovienske texty napísané, sa nazýva hlaholika. Niektoré ospisy staroslovienskych textov sú napísané cyrilikou, resp. latinkou.

Z genetického hľadiska bola staroslovienčina jazykom južnoslovanského pôvodu ( L534;421).

-------------------
staroslovienčina>