FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spoločnosť feudálna


spoločnosť feudálna

- spoločnosť, v ktorej trieda profesionálnych bojovníkov a pozemkových vlastníkov (feudálna šľachta) hierarchicky spojená vzájomnými záväzkami vernosti bezprostredne ovláda výrobcov, ktorí dostávajú do užívania časť pôdy a sú povinní odvádzať pánovi feudálnu rentu ( L715;201).