FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Spoločenstvo kultúrne


spoločenstvo kultúrne

- maximum bytia spoločnosti; spoločenstvo, v ktorom sa zlo pretvára na dobro alebo oąklivé na krásno.