FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Smer pedagogický


smer pedagogický

- ucelený súbor názorov na výchovu a koncepciu výchovy, ktorý vzniká v priebehu historického a kultúrneho vývoja ľudskej spoločnosti pod vplyvom zmien politických, sociálnych a hospodárskych podmienok. S novými filozofickými pristupmi a rozvojom vedy dochádza k dialógu, resp. ku kritike existujúcich pedagogických názorov a výchovnej reality. V novo vznikajúcich smeroch sa postupne otvárajú nové pedagogické problémy, menia sa pristupy k riešeniu a interpretácii výchovných a vzdelávacích otázok ( L1039;150).