FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skythia


Skythia

- 1. územie obývané Skýtmi. Antickí autori používali pojem Skýtie mysliac na veľmi rozsiahle, neohraničené územie. V rímskej dobe cisárskej menom Skýti označovali všeobecne kmene na severe Ázie a vo východnej Európe; severnú Áziu často označovali ako 'Scythia'; 2. v dobe cisárskej rímska provincia, časť Moesie, označovaná obyčajne ako Scythia minor (dn. Dobrudža) ( L157;565).