FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skutočnosť právna


skutočnosť právna

- skutočnosť, s ktorou právne normy spájajú vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov. Právna skutočnosť je konštitutivny činiteľ právnych vzťahov ( L741; 54).