FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skutočnosť (platon)


skutočnosť ( Platon) = realita (Platon)

- sa delí na dve zásadne odlišné sféry: na oblasť materiálnych/fyzických /prírodných vecí a na oblasť ideálnych entít, ideí (9). Prvá je javová, zmyslová, premenlivá a pozbavená stálosti bytia ( svet zmyslový (9)); druhá je nadjavová, predmet rozumových úvah, nemenná a jedine úplne jestvujúca ( svet ideí (9)). Táto skutočnosť ideí zahrňuje všetko: veci, vlastnosti vecí, spojenia i vzťahy medzi vecami i každú činnosť. Preto má trojaký význam: ontologicky znamená prototyp, model, pravzor alebo stály a nemenný pojem podstaty vecí; teleologicky je ideou úcelný poriadok castí obsiahnutych vo veci ako celku; a napokon logicky je idea všeobecným pojmom, pomocou ktorého sa poznávajú veci a zavádza poriadok do chaosu vonkajšieho sveta ( L23;97).