FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skoptofóbia


skoptofóbia

- rad psychoneurotických foriem (fóbie), v ktorých základným príznakom je pocit menejcennosti, obava z blamáže a hanbenie sa za chorobu (jej zastieranie), patologický strach z ľudí až autoostrakizmus. Patrí sem psychoneurotická koktavosť, neurotický strach zo skúšky, logofóbia, ereuthofóbia, strach z kozmetickej vady, určité formy pisárskeho křča, strach z potenia, strach z neúspešného výkonu a niektoré vzácnejšie formy psychoneurózy. Skoptofóbia začína v detstve a v puberte sa zhoršuje alebo (napr. pri koktavosti) ustupuje inej, ťažšej forme skoptofóbie. V škole spôsobuje dieťaťu veľké ťažkosti, postupne ho vyraďuje z normálneho kontaktu so spolužiakmi, prípadne učiteľmi ( L349;344-345).