FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Psychoneuróza


psychoneuróza

- vzniká už v detstve ako následok nezvládnutia oidipovskej situácie. Obvykle trvá len krátku dobu (vo veku 4-6 rokov) a spontánne sa upravuje. Niekedy však pretrváva aj v školskom veku. Často recidivuje v puberte alebo v adolescencii. Veľmi typický je priebeh koktavosti, tiku a enurézy, eventuálne enkopresy. Tieto neurózy sa spontánne upravujú v neskorom detstve alebo v puberte až adolescencii, avšak na ich mieste sa potom objavujú rôzne prejavy pocitu menejcennosti vrcholiacej v skoptofóbii ( L349;228).