FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola svätoviktorská


škola svätovitkorská

- stredoveká teologicko-filozofická škola 12. stor. v Paríži, ktorá vychádzala predovšetkým z učenia A. Augustina, no otvárala sa aj voči aristotelizmu, ktorý sa v tom čase širil. Jej predstavitelia sa zameriavali v prvom rade na prehĺbenie duševného života a na mystiku.

Z filozofických problémov venovali pozornosť problémom klasifikácie vied, náuke o Bohu, psychológii vnímania a vôľových aktov.

V škole sa venovala pozornosť aj filozofii prírody, pričom sa dostal k slovu atomistický výklad základnych fyzikálnych procesov.

-----------------------
škola svätoviktorská>