FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diogenes zo sinope


Diogenes zo Sinope (asi 400-asi 323 pr. n. l.)

- starogrécky filozof, najradikálnejší predstaviteľ kynizmu v životnej praxi Odišiel z rodného mesta do vyhnanstva, pretože vraj falšoval peniaze. Diogenes opustil bohatú rodinu, stal sa dobrovoľným žobrákom a ľudovým učiteľom.

V Aténach sa zoznámil s učením Antisténa, domyslel jeho zásady d krajných dôsledkov a prakticky ich uskutočňoval.

O Diogenovi sa traduje nesmierne množstvo historiek a anekdôt. V duchu svojej filozofie viedol potulný život, býval v sude a bez rozpakov robil na verejnosti veci, ktoré iní nerobili ani v ústraní. Svoju nezávislosť vyjadril vraj aj pri stretnutí s Alexandrom Mecedónskym: keď mu Alexander povedal: "Som Alexander, veľký kráľ", Diogenes odpovedal: "Ja som Diogenes, pes". Keď sa Alexander spýtal opaľujúceho sa Diogena, čo by si prial, Diogenes odpovedal: "Ustúp mi zo slnka". ( L157;147)Diogenes zo Sinope>