FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola ekonomická rakúska


škola ekonomická rakúska

- smer ekonomického myslenia rozvíjajúci sa od poslednej tretiny 19. stor., založený rakúskym ekonómom K. Mengerom a reprezentovaný E. von B"pojem.php?obl=Hm-Bawerkom, "F. von Wieserom, L. E. von Misesom, F. A. von Hayekom a i.

Rakúska ekonomická škola vyrastá o. i. z rakúskej filozofickej tradície. Z hľadiska výskumu dejín ekonomického myslenia sa podčiarkuje genetická väzba rakúskej ekonomickej školy s teóriou hraničnej užitočnosti: rakúska ekonomická škola vypracúva jej extrémne individualistické chápanie.

Rakúska ekonomická škola začína pracovať introspektívnou metódou
ekonomickej analýzy; skúma subjektívne pohnútky ekonomickej činnosti ľudí ako izolovaných, psychologickými momentami vedených bytostí v ich vzťahu k
materiálnym statkom uspokojujúcim ich potreby.