FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Šialenstvo (deleuze, g.)


šialenstvo ( Deleuze, G.)

- osebe neexistuje a jeho hodnotenie závisí od doby, miesta, kutlury. Postoj k šialenstvu sa v Európe od stredoveku výrazne menil od sympatie až k zavrhnutiu a uväzneniu, od policajného dohľadu k lekárskej kontrole. Každá spoločnosť tak vidí v "šialenstve" nejaký súhrn čřt, pôvodne nápadných ako odchýlky od priemeru. Takže v rade tradičných spoločností by ten, koho by sme my označili ako šialenca, bol pozitivne prijímaný ako nadradený, pretože v ňom prebýva duch a je teda povolaný k dôležitým úlohám (šaman, čarodejník). Naopak na Západe sa postupne stalo záporným rubom racionality v dôsledku zdanlivého nedostatku prispôsobivosti, najmä k práci, v dôsledku odporu k životným normám (rodina, hierarchia) a nerešpektovania zvyklostí ( L719;295).