FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sextos empirikos


Sextos Empirikos (asi 200 - asi 250) = Sextos Empeirikos = Sextus Empiricus

- starogrécky filozof a lekár, predstaviteľ mladšieho skepticizmu, nasledovník Ainesidéma.

Uvádzal skeptické argumenty proti dogmatickej filozofii o možnosti presvedčivého a nepopierateľného poznania. Dokazoval nemožnosť všeobecne záväzných vedeckých, teologických, etickych atď. právd a odporúcal zdržiavať sa každého rozhodnutia a poznania, aby sa tak dosiahla duševná rovnováha a blaženosť, ktoré sú cieľom filozofie. Navrhoval riadiť sa v živote prirodzenými potrebami, svojimi sklonmi, zvykmi, zákonmi, tradíciami a počúvať hlas predovšetkym obyčajného zdravého rozumu.

-------------------
Sextos Empirikos>