FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Semióza


semióza (gr. semiósis)

- semiosis - konkrétny znakový proces, v ktorom niečo funguje ako znak. Semióza je zložený jav: niečo sa stáva znakom, funguje ako znak a chápe sa ako znak. Semíóza je proces prestupovania sa podprocesu pôsobenia vehikula ako znaku, designovania, účinkovania na príjemcu a prijímania znaku. V semióze vystupuje vehikulum, designát, interpretans a interprét. Semióza je predmetom semiotiky.

----------
semióza>