FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sémiológia


semiológia = semiotika

- veda o znakoch (symboloch) a ich systémoch (z ktorých najdôležitejším je jazyk); všeobecná náuka o znaku ( L1302;10).