FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozhodnutie


rozhodnutie

- vyústenie rozhodovania; spočíva k priklonení sa k jednej alternative a odmietnutí druhej. Rozhodnutie môže byť definitívne alebo dočasné podľa toho, či konflikt medzi cieľmi alebo metódami, ktorými ich možno dosiahnuť, je rozriešený trvale, alebo jeho definitívne riešenie je odložené či obídené.

Rozhodnutie prináša uvoľnenie napätia, ktorým sa vyznačovalo rozhodovanie. Po tejto stránke pripomína vhľad pri riešení intelektuálnych problémov. Od neho sa však odlišuje tým, že sa štrukturácia netýka vonkajšieho objektu, ale samotného jedinca, jeho hierarchie hodnôt a celej osobnosti.

V práve: spravidla formalizovaný procesný úkon ľubovoľného orgánu, prostrednictvom ktorého sa určujú vzájomné práva a povinnosti účastníkov konania v rôznych štádiách konania ( L715;619).