FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ricoeur, p.


Ricoeur, Paul (27. 2. 1913 Valence - ) Kód: 30

- francúzsky filozof zo školy G. Marcela, fenomenológ. Profesor na univerzite v Paríži (-Nanterre) a v Chicagu/Ill. Svoju filozofickú dráhu začal až po 2. svetovej vojne trojzväzkovým skúmaním k filozofii vôle, pričom vychádza z faktu, že vôľové a mimovoľné sa neustále vzájomne podmieňujú; pri ich opise treba preto abstrahovať od otázky viny a transcendencie. Ricoeur stojí blízko Husserla a najnovšieho vývinu fenomenológie. Pod vplyvom protestantskej teológie vykladá mýty ako symbolický jazyk svedomia a kritizuje existencializmus a francúzsky štrukturalizmus.

--------------
Ricoeur, P.>