FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Relatívne


relatívne

- charakterizuje jav v jeho vz»ahoch a súvislostiach s inými javmi, v závislosti od nich ( L53;8).