FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Recesia


recesia

- v ekonómii: fáza hospodárskeho cyklu predstavujúca obdobie klesajúcej ekonomickej aktivity. Ide tu o miernejšiu formu hospodárskeho poklesu ako v prípade depresie; recesia má mnoho znakov depresie, avšak v menšom rozsahu; za recesiu sa považuje obdobie, v ktorom dôjde k poklesu HNP v priebehu prinajmenšom dvoch za sebou idúcich kalendárnych štvrťrokov ( L383;967).