FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rámakrišna


Rámakrišna (vlastným menom Gadádhar Čattópádhjáj, 1834/36 - 1886) Gadáhár Čatterdži
Kód: 562

- indický filozof, bengálsky hinduistický mystik, ctiteľ (bhakta) Veľkej Matky a zároveň preniknutý vierou v jednotu všetkých náboženstiev (založenou na mystickej skúsenosti), reformátor hinduizmu, indický verejný činiteľ.

Hlásal jednotné náboženstvo, ktorého filozofické východiská prevzal z védánty a šaktitantry. Jeho zvesť je teda v zásade védántska a je stredom medzinárodného hnutia Ramakrishna Mission, ktoré započal Vivekánanda v Parlamente náboženstva v Chicagu r. 1893.

Hlavnou myšlienkou Rámakrišnovho učenia je, že všetky náboženstvá sveta sú správne, pretože cieľom všetkých je cesta k Bohu. Ten je len jeden, ale ciest k nemu je mnoho - koľko rozumov, toľko ciest. Cestou, ktorá najlepšie vyhovuje indickej mentalite, je hinduizmus a v jeho rámci bhaktický smer, oddanosť a bezvýhradná láska k Bohu, ktorú treba prejavovať nielen modlitbami, spevom a meditáciou, ale aj celým životom a praktickými skutkami pomoci druhým.

-------------
Rámakrišna>