FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Védánta


védánta (sans. zakončenie, zavřšenie véd)

- jedna zo šiestich škôl ( daršan) klasickej indickej filozofie, nábožensko-filozofické učenie, ktoré vzniklo na základe upanišád. Védánta má dôležité postavenie vo filozofii hinduizmu.

Védánta je koniec véd : stanovisko stúpencov upanišád; je to systematické spracovanie divergujúcich učení upanišád pod vrcholným pojmom bráhmanu; jediné doteraz životaschopné učenie starých indických systémov.

Základné poučky védánty prvý raz vyložil Bádarájana vo svojich Védánta-sútrach (Brahmasútra). Védantu ďalej rozvíjali komentáre k tomuto dielu a k upanišadám najmä od Šankaru.

Vo védánte existujú dva smery: ádvaita a višišta-ádvaita ( L53;540).

----------
védánta>