FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Racionalita (filozofia novoveká)


racionalita ( filozofia novoveká)

- všeobecná, abstraktná, mimokultúrna a mimohistorická vlastnosť človeka.