FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pufendorf, s.


Pufendorf, Samuel Freiherr von (8. 1. 1632 Dorfchemnitz - 26. 10. 1694 Berlin)
Kód: 361

- nemecký právnik a historik, dôsledný systematik školy prirodzenoprávnej, ostro kritizoval ústavu Svätej ríše rímskej národa nemeckého, hlásal úplné odlúčenie práva od teológie.

Pufendorf ako prvý použil slovo "kultúra" bez spojenia s genitívom a kultúru chápal v protiklade k prirodzenému stavu človeka.

Pufendorfov prínos spočíva v kultúrnofilozofickom sprostredkovaní medzi Hobbesovou mechanizáciou duchovného a H. Grotiovou spiritualizáciou prírody. Pufendorf vidí v človeku kultúrnu bytosť od prírody: poznanie noriem uskutočňované prostrednictvom vôle povznáša konanie človeka nad prirodné dianie.

----------------
Pufendorf, S.>