FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Psychológia wuntova w.


psychológia Wundtova W.

- pripomína postup chemika, ktorý rozborom zsťuje jednotlivé prvky zmesi a skúma, ako sa tieto prvky do zmesi dostávajú z okolia a v akých kombináciách, teda - ako sa skúsenosť včleňuje do existujúcich vedomostných štruktúr. Skúmajú sa vzťahy medzi rastom podnetu a psychologickým javom, koľko sviečok treba pridať alebo ubrať, aby si pokusná osoba všimla zmenu intenzity svetla alebo pri iných pokusoch zmenu závažia na koži atď.

Vo Wundtovom laboratóriu, ktoré založil 1879 a ktoré slúžilo aj pre vyučovanie, sa vyškolil celý rad psychológov, ktorí ďalej pokračovali v psychologických experimentoch ( L571;165).