FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Wundt, w.


Wundt, Wilhelm (16. 8. 1832 Neckarau (Baden) - 31. 8. 1920 Gro3bothen bei Leipzig)
Kód: 252

- nemecký psychológ (zakladateľ experimentálnej psychológie) a filozof. Zaoberal sa psychológiou jazyka.

Wundt vypracoval voluntaristicko-evolucionistickú koncepciu, podľa ktorej všetko, čo je, patrí do tej istej jednoty prirody, ktorá sa zvnútra javí ako niečo duchovné, navonok je však telom. Každému fyzickému javu zodpovedá určitý psychický jav a naopak, každému psychickému určitý fyzický jav, pričom medzi nimi nejestvuje nijaký príčinný vzťah.

Najvyšším princípom rozhodujúcim o podstate vecí je vôľa ako činiteľ regulujúci každý jav a prameň rozvoja skutočnosti. Pod vplyvom vôľových činiteľov je vesmír v neustálom vývoji, ktorého najvyšším prejavom je človek. V ňom sa vôľa stáva spontaneitou vedome vplývajúcou tak na materiálne, ako aj na duchovné prejavy sveta prírody ( L23; 499-500).

------------
Wundt, W.>