FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Psychológia transpersonálna


psychológia transpersonálna

- smer psychológie 20. stor., ktorý vychádza z predstavy, že vedomie je niečo, čo existuje mimo nás a nezávisle od nás, čo sa vo svojej podstate neviaže na hmotu. Vedomie je nezávislé od našich zmyslov, i keď mu zmysly tvoria sprostredkovateľa pri každodennom vnímaní života. Transpersonálne vedomie je nekonečné a siaha za hranice času a priestoru ( L659;85).

Zakladateľom trnspersonálnej psychológie je americký psychiater českého pôvodu S. Gróf.