FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prvok riadený


prvok riadený

- je prvok systému cieľovo ovplyvňovaný riadiacim prvkom. Svoju činnosť vykonáva na základe riadiacich impulzov, ktoré dostáva od riadiaceho prvku, a zodpovedajúcimi reakciami ovplyvňuje okolie systému. Pre riadený prvok je charakteristická určitá stála varieta správania, spôsobilosť dosiahnuť daný cieľ, ovládateľnosť riadiacimi podnetmi a schopnosť odovdávať informácie o svojom stave riadiacemu prvku ( L337;264).