FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prúd


prúd

- 1. súbor premien a tendencií v rámci smeru, ktoré vznikajú v priebehu jeho historického vyvinu, odrážajúc dobové procesy; 2. základný nadmerový princíp (supertaxón), spätý s jednou alebo viacerými blízkymi konštantnými tendenciami, realizujúcimi sa v priebehu historického vývoja v časovo a miestne vyhranených útvaroch - smeroch. Napríklad za základné umelecké prúdy, spravdla presahujúce hranice jedného druhu umenia, sa obyčajne považujú: prúd expresívny, prud symbolický (dobovo aktualizovaný a konkretizovaný najmä v symbolizme), prúd konštruktivny, prúd opisný a pod. ( L204;301).

-------
prúd>