FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Proces pedagogický


proces pedagogický

- výchovno-vzdelávací proces - komplex vzájomne sa podmieňujúcich vzťahov a súvislostí medzi podmienkami a prostriedkami výchovného pôsobenia zameraného na cieľavedomé utváranie osobnosti. Pedagogický proces má dve stránky - vzdelávanie a výchovávanie.

Najvýznamnejšou formou pedagogického procesu je vyučovací proces ( L1358;182 L189;40).

---------------------
proces pedagogický>