FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vychovávanie


vychovávanie

- jedna z dvoch hlavných stránok pedagogického procesu; je to vytváranie hodnotovej orientácie, rozvíjanie pozitívneho vz»ahu človeka k prírode a spoločnosti.