FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Princíp korešpondencie


princíp korešpondencie

- jeden zo základných metodologických princípov vývoja vedy; sformuloval ho N. Bohr v r. 1913. "Podľa tohto princípu nahradenie jednej prírodovednej teórie inou odhaľuje nielen ich vzájomnú rozdielnosť, ale aj súvislosť, nadväznosť, ktorú možno matematicky presne vyjadriť. Keď nová teória nhrádza starú, nielen ju neguje, ale v určitej forme ju aj zachováva. Preto je možny aj spätný prechod od neskoršej teórie k skoršej, ich stotožnenie v určitej hraničnej oblasti, kde sú rozdiely medzi nimi bezvýznamné. Napríklad zákony kvantovej mechaniky prechádzajú do zákonov klasickej mechaniky vtedy, keď možno zanedbať veličinu kvanta účinku, a zákony teórie relativity prechádzajú do zákonov klasickej mechaniky za podmienky, že sa rýchlosť svetla pokladá za nekonečnú." ( L53;402)