FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Princíp kauzality (empirizmus novoveký)


princíp kauzality ( empirizmus novoveký)

- sa vtláča do µudskej mysle iba na základe zvyklosti pozorova» pravidelnú následnos» javov ( L719;242).