FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Princíp ekonómie myslenia


princíp ekonómie myslenia

- téza, že kritérium pravdivosti poznania spočíva v dosiahnutí maxima znalostí pomocou minima poznávacích prostriedkov. Princíp ekonómie myslenia zaviedol E. Mach.