FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Priateµstvo


priateµstvo priateµstvo (FT)

- medziµudský, medziosobnostný vz»ah opodstatnený vzájomnou sympatiou, duąevným porozumením, činorodým spojenectvom, poskytovaním pomoci, ochrany, naklonnos»ou k spolupráci a zdruľovaniu sa a pod. ( L217;282 L222;157).

--------------
priateµstvo>