FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Právo trestné


právo trestné

- jedno z odvetví verejného práva; trestné právo hmotné - určuje, ktoré konanie je trestné a aké opatrenia možno použiť voči páchateľom trestných činov; trestné právo procesné - upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní pri zisťovaní a prejednávaní trestných činov a pri výkone rozhodnutí, ako aj práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa v trestnom konaní ( L715;741).

----------------
právo trestné>