FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Právo verejné


právo verejné

- systém právnych odvetví, v ktorých prevažujú právne normy upravujúce spoločenské vzťahy, kde jeden zo subjektov vzťahu je v pozícii nadriadenosti voči druhému subjektu, napr. štátne právo , trestné právo, finančné právo, daňové právo, správne právo ( L715;772).

----------------
právo verejné>