FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Právo medzinárodné


právo medzinárodné

- súhrn právnych pravidiel upravujúcich vzťahy medzi štátmi. Vytvára sa dohodou dvoch alebo viacerých štátov buď vo forme mezdinárodných zmlúv alebo obyčajom. Medzinárodné právo nie je právom nadštátnym, ale medzištátnym, ktoré štáty nielen samy vytvárajú, ale aj chránia proti porušeniu; v prípade potreby uplatňujú donucovacie opatrenia individuálne, kolektívne alebo v rámci medzinárodnej organizácie ( L42;707).

---------------------
právo medzinárodné>