FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Organizácia medzinárodná


organizácia medzinárodná

- združenie zvrchovaných štátov s pevnou organizačnou štruktúrou (vymedzenými podmienkami členstva, stálymi orgánmi s určitou právomocou a predpísaným riadením) na dosahovanie spoločných cieľov.

Právnym základom medzinárodnej organizácie býva mnohostranná medzinárodná zmluva.

Nedzinárodné organizácie sú

- všeobecne politické medzinárodné organizácie, napr. OSN,
- medzinárodné organizácie pre zvláštne úlohy, napr. odborné,
- univerzálne medzinárodné organizácie, prístupné pre všetky štáty sveta, - oblastné medzinárodné organizácie,, napr. Liga arabských štátov

( L42;707).

---------------------------
organizácia medzinárodná>